11/12/2023

ปราจีนบุรี-ธนาคารออมสินตกลง MOU วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีเปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัล

ปราจีนบุรี-ธนาคารออมสินตกลง MOU วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีเปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัล

วันที่ 15 พ.ย. 2566 ที่ห้องประชุมมรกต วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นายบุญรุ่ง ปุโลทกานนท์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี นายอนุรักษ์ วิจารณ์ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาปราจีนบุรี ที่เดินทางมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือธนาคารโรงเรียนดิจิทัล เพื่อร่วมกันสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักการออมเงิน การสร้างวินัยด้านการเงิน ถือเป็นการสนับสนุนเยาวชนให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่น และฝึกการรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย


นอกจากนี้ทางธนาคารออมสินได้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวผ่านการเป็นธนาคารโรงเรียนในแบบเดิมที่นักเรียนยังต้องใช้สมุดคู่ฝาก และทำรายการฝาก-ถอน ผ่านทางธนาคารโรงเรียน ก้าวสู่การเป็นธนาคารโรงเรียนดิจิทัลโดยทำรายการผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารได้โดยตรง ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนนักศึกษาได้เป็นอย่างมาก จากนั้นจึงได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี กับธนาคารออมสิน


ต่อมานางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายบุญรุ่ง ปุโลทกานนท์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี นายอนุรักษ์ วิจารณ์ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาปราจีนบุรี และผู้ร่วมงานได้ร่วมกันติดริบบิ้นเปิดอาคารธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank) ที่ทางธนาคารออมสินได้สนับสนุนการเปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัล จำนวน 80,000 บาท และเปิดให้นักเรียนนักศึกษาได้นำเงินมาออมกับธนาคารโรงเรียนดิจิทัล โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสินช่วยเหลือให้ความรู้อย่างถูกต้องและใกล้ชิด

///////////ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป