ประจวบคีรีขันธ์-สมัครนายก อบจ.วันแรก ประธานสโมสรฟุตบอล พีทีประจวบฯควงพี่ชายลุยสนามเลือกตั้งพร้อม สจ.30 เขต

ประจวบคีรีขันธ์-สมัครนายก อบจ.วันแรก ประธานสโมสรฟุตบอล พีทีประจวบฯควงพี่ชายลุยสนามเลือกตั้งพร้อม สจ.30 เขต

วันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บรรยากาศการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งวันแรก เป็นไปด้วยความคักคักมีผู้สมัครนายก อบจ.และ ส.อบจ. ทยอยยื่นเอกสารหลักฐานที่อาคารหอประชุมสภา อบจ.ชั้น 2 โดยมีกองเชียร์ของแต่ละฝ่ายเดินทางมาให้กำลังใจ พร้อมส่งเสียงเชียร์ หลังจากที่ผ่านมา อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ว่างเว้นการเลือกตั้งนานกว่า 8 ปี

นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ อายุ 55 ปี หรือ “เฮียไล้ “พี่ชายนายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ อดีตนายก อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ประธานสโมสรฟุตบอล “ต่อพิฆาต “พีที ประจวบเอฟซี ผู้สมัครนายก อบจ. ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้นำ ส.อบจ.ทั้ง 30 เขตจาก 8 อำเภอ เพื่อสานงานพัฒนาในพื้นที่ต่อเนื่อง พร้อมปรับสภาพการทำงานด้านบริการสาธารณะของ อบจ.ให้เหมาะสมกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีสมัยใหม่และสภาพแวดล้อม และการพัฒนาในอนาคตเปิดกว้างให้ตัวแทนภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจจากกระบวนการมีส่วนร่วมให้มากที่สุด โดยเฉพาะการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร การประมง ซึ่งทุกอำเภอมีศักยภาพที่สูงมากจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความพร้อมทุกด้าน

“ สำหรับการหาเสียงแม้ว่าเวลามีน้อยและมีกฎหมายที่เข้มงวดจากข้อห้ามต่างๆ แต่ทุกทีมมีเวลาเท่ากันก็จะเดินหาเสียงเพื่อประกาศนโยบายพร้อม รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนทั้งจังหวัด ยืนยันว่าไม่กดดัน เนื่องจากน้องชายทำงานบริหาร อบจ.หลายสมัย เป็นที่ยอมรับของประชาชนและส่วนตัวก็มีประสบการณ์การทำงานจากการบริหารงานภาคเอกชนมาก่อน และพร้อมจะร่วมเวทีแสดงวิสัยทัศน์หากไม่ขัดกับข้อกฎหมายหรือระเบียบที่ กกต.กำหนด “นายสราวุธ กล่าว
นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

Related posts