ปราจีนบุรี – กองกำลังทหารลงพื้นที่ฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าทับลาน

ปราจีนบุรี – กองกำลังทหารลงพื้นที่ฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าทับลาน

จากผลกระทบของน้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำพญาธาร ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 1 พ.ย.63 ที่ผ่านมา โดยมวลน้ำป่าได้ไหลผ่านอุโมงค์ บนเส้นทาง 304 บ้านทับลานใน ไหลลงสู่พื้นที่ต่ำของ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ฝั่งตะวันตกของถนน ในพื้นที่ ต.ทุ่งโพธิ์ และ ต.นาดี อ.นาดี และสถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว
ในวันนี้ หน่วยทหารจาก ร.2 รอ. โดย ร.2 พัน.3 รอ. ได้จัดกำลังพลกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ราบต่ำของ อ.นาดี ได้แก่ บ้านกระเดียง หมู่ 9 และ บ้านทับค้อ หมู่ 13 อ.นาดี และฟื้นฟูสภาพในพื้นที่ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายอย่างต่อเนื่อง โดยกำลังทหารจะมีการส่งเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติต่อไป /////////// ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี

Related posts