อยุธยา – ขนส่งอยุธยา เตรียมจัดการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กล “ก้าวล้ำ นำโชค”

อยุธยา – ขนส่งอยุธยา เตรียมจัดการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กล “ก้าวล้ำ นำโชค”

วันที่ 5 พฤศจิกายน ที่เดอะฮอลล์ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการแถลงข่าวเตรียมจัดการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กล “ก้าวล้ำ นำโชค” จำนวน 301 หมายเลข โดยมีนายไซฟอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางชนิกา กันภัย ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอดิศักดิ์ สรรพโกศลกุล เลขานุการนายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้
นายไฟซอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน (เลขสวย) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ครั้งที่ 11 หมวดอักษร กล จำนวน 301 หมายเลข ในวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ ชั้น 2 The Hall convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมวดอักษรที่นำออกประมูล “กล” หมายถึง ก้าวล้ำ นำโชค ลักษณะของแผ่นป้าย เป็นป้ายแบบ Graphic เป็นภาพเสมือนจริง มีสีสันสวยงามแสดง ถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ภาพเจดีย์สามองค์ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ โบราณสถานที่สำคัญ มีแม่น้ำ 3 สาย ประกอบด้วย แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี ไหลมาบรรจบกันที่หน้าวัดพนัญเชิง ภาพนาข้าว แสดงถึงความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ความอุดมสมบูรณ์ ภาพดอกโสนดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาพโรงงานแสดงถึงความเป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาดเป็นฉากหลังแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรม อันยาวนานและความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดประมูล เพื่อนำรายได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้แก่ การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือให้กับผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอีกหลายอย่าง นอกจากนี้ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้ให้ความช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ให้ได้ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้ดีขึ้น
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอำเภอมหาราช ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 หรือลงทะเบียนได้ที่บริเวณหน้างาน ณ เดอะฮอลล์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ในวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 3533 5432 – 33 ในเวลาราชการ หรือโทร.สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

สุจินดา อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา

Related posts