สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ฯ เปิดอบรมหลักสูตรนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่น ๗๗ (สวทท.๗๗)

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ฯ เปิดอบรมหลักสูตรนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่น ๗๗ (สวทท.๗๗)

 

 


สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดอบรมหลักสูตร “นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่น ๗๗ (สวทท.๗๗)” ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ( รวม ๕ วัน ) ในการสมัครมีรายละเอียดดังนี้

 


****เอกสารที่ใช้สมัคร
– สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน ๒ ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา )
– รูปถ่าย ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุลหลังรูปถ่าย )
**** ค่าใช้จ่ายในการอบรม ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน )
– ค่าใช้จ่ายนี้รวมค่าเอกสารในการอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบรคกาแฟ ๒ มื้อ / วัน
– เสื้อโปโลสมาคมฯ ๑ ตัว
– ทำเนียบรุ่น ๑ เล่ม


**** สิ่งที่ท่านจะได้รับ เมื่อผ่านการอบรม
– ใบประกาศนียบัตร
– บัตรนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ (ตลอดชีพ)
– บัตรสมาชิกสมาคม (ประเภทสามัญ ปี / ปี) (ออกบัตรโดย : สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)


****ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://1drv.ms/b/s!AgbGejVoPGbapFGAEIqCNAy3RtWW
สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พหลโยธินซอย๗ (อาคารหน้ากรมสรรพากรประตู๑) พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๒๗๘๕๖๖๕ , ๐๒-๒๗๘๕๖๖๙-๗๑
แผนที่ตั้งสมาคม :
https://goo.gl/maps/EEKNCYiMma8Jra5P7
FAX : ๐๒-๒๗๘๕๖๖๔
Email : baot@windowslive.com
https://www.baotthailand.com/
Line id : 0646862497
Facebook : สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ **** m.me/BAOT.Thailand ****
https://www.facebook.com/BAOT.Thailand/photos/a.817433171710212/3503852743068228/?type=3&theater ( เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป )


เจนกิจ นัดไธสง สวทท.๖๘ รายงาน

Related posts