กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 ออกปฏิบัติการ “พราน26” ออกเดินท้าวมอบเสื้อกันหนาวให้ผู้ป่วยติดเตียงแทนความห่วงใยจากกองทัพบก (ชมคลิป)

บุรีรัมย์ – กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 ออกปฏิบัติการ “พราน26” ออกเดินท้าวมอบเสื้อกันหนาวให้ผู้ป่วยติดเตียงแทนความห่วงใยจากกองทัพบก

________ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวในพื้นที่รายงานว่าจากการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว 2563 แล้วโดยอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบโดยทั่วไป พันเอกบุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 จึงสั่งการให้กำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26

โดยร้อยเอกวิชัย กำเนิดเมือง นายทหารกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 พร้อมกำลังพลออกเดินเท้ามอบเสื้อกันหนาวให้กับผู้ป่วยติดเตียงอัมพฤกษ์ อัมพาต ไม่สามาถช่วยเหลือตนเองได้ แทนความห่วงใยจากกองทัพบก ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไม้แดง โดยมีผู้นำชุมชนร่วมกันให้กำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่ ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีกำลังใจต่อสู้ต่อไป

เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนสร้างความเชื่อมั่นรักและความศรัทธาให้กับประชาชนว่าทหารพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส และทหารทุกคนเกิดมาต้องเสียสละเพื่อประเทศเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชนโดยประชาชนได้ยกมือไหว้ขอบคุณทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 จากหัวใจ เป็นความรู้สึกขอบคุณกองทัพบกที่ออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่านทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 โดยหน่วยพึงกระทำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามที่ประชาชนเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ “ เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ”


/////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ/ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Related posts