ประจวบคีรีขันธ์-ประจวบฯ เร่งจัดสรรที่ดินรัฐกว่า 700 ไร่ ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ตามนโยบายจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชน

ประจวบคีรีขันธ์-ประจวบฯ เร่งจัดสรรที่ดินรัฐกว่า 700 ไร่ ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ตามนโยบายจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชน

วันที่ 9 พฤศจิกายน นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ 28 จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชน สำหรับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่เป้าหมายมีการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดฯ มีมติเห็นชอบจัดหาพื้นที่ดำเนินการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากลอย เนื้อที่ 680 ไร่ ป่าชายเลนชุมชนบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 3 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี เนื้อที่ 26 ไร่ ป่าชายเลนชุมชนบ้านคลองเก่าจุดที่ 1 หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา ป่าชายเลนชุมชนบ้านคลองเก่าจุดที่ 2 หมู่ที่ 1 ต.ปากน้ำปราณ เนื้อที่ 13 ไร่ 6 ตารางวา เป็นพื้นที่ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และป่าชายเลนชุมชนบ้านเขาแดง หมู่ที่ 2 ต.เขาแดง เนื้อที่ 3 ไร่ ขณะนี้ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ตามระเบียบราชการ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เป้าหมายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเพิ่มเติมปี 2563 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี เนื้อที่ 2,943 ไร่ โดยมีการพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจข้อมูลขอบเขตเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดฯต่อไป
นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

Related posts