กรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ระยอง ประชุม อปท.เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ชมคลิป)

ระยอง-กรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ระยอง ประชุม อปท.เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 พ.ย.63 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมีขึ้นเร็วๆ นี้ โดยเชิญปลัด อปท.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวในเทศบาล,อบต.ในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 68 แห่ง เข้าร่วมประชุมฯ


นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า หลังจากเลือกตั้ง อบจ.ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ เสร็จสิ้นลงในลำดับต่อไปจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล, อบต.คาดว่าประมาณเดือน เม.ย.64 จะทำการเลือกตั้งได้ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ครม.จะมีมติให้มีการเลือกตั้งอย่างไหนก่อน


อย่างไรก็ตาม กกต.มีหน้าที่กำกับดูแลการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด แต่การจัดการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ อปท.ที่จะดำเนินการเลือกตั้งให้เรียบร้อยตามไทม์ไลน์ที่ กกต.กำหนด จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งขึ้น เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและรับฟังปัญหาอุปสรรคให้ถูกต้องระหว่าง กกต.กับปลัด,เจ้าหน้าที่ใน อปท.ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อปท.


นอกจากนี้ยังเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ท้องถิ่น พ.ศ.2562 เป็นครั้งแรก ซึ่งมีความแตกต่างจากการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านนมาหลายอย่าง ตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร จนถึงการประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งมีความแตกต่างจากการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านๆ มาเป็นอย่างมาก และมีความเสี่ยงกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเป็นอย่างมากเช่นกัน


สำหรับมาตรการป้องกันโควิด-19 ได้ใช้รูปแบบการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง มาเป็นโมเดลใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นนี้ โดยเฉพาะการจัดคูหาลงคะแนนแยกสำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียสด้วย

 

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts