สงขลานครินทร์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค11ช่วยผู้ประกอบการโอทอปขายออนไลน์

สงขลานครินทร์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค11ช่วยผู้ประกอบการโอทอปขายออนไลน์

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยระบบการขายออนไลน์ eSaleman platform ในวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้สามารถใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล  รูปแบบการขายออนไลน์ เป็นช่องทางการค้าในการสร้างรายได้ และเพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากให้มีเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจใน จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563

ณ ห้องอบรมสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ จำนวน 120 คนโดยนายสิทธิรงณ์ เร่งเงียบ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เป็นประธานเปิดการอบรม  และกล่าวต้อนรับ รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางกานต์สุภา นพรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 11 ร่วมเป็นเกียรติ คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า  ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร  นายศยอนันต์ เตี้ยวสกุล นายธีร์ธวัช สวาสดิ์ธรรม

นายสิทธิรงณ์ เร่งเงียบ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมให้ประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารให้สินค้า สามารถผลิต ได้จำนวนที่ต้องการ ทันตามกำหนดเวลา เทคโนโลยีดิจิตอล เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะช่วยผู้ประกอบการ สามารถขยายโอกาสทางการตลาด สามารถมีร้านค้าออนไลน์เป็นของตัวเอง สามารถเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าให้กับผู้บริโภคได้กว้างขวางยิ่งขึ้นพัฒนารูปแบบสินค้าและตัวบรรจุภัณฑ์ให้มีสีสัน ข้อความที่ตัวบรรจุภัณฑ์ก็เป็นตัวสื่อให้ผู้สนใจเข้ามาที่มาเลือกซื้อสินค้า

รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวว่าโปรแกรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ทีมงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสำนักงานทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมพัฒนาขึ้น มี 2 แพลตฟอร์ม อันดับแรกคือ eOnlineshop เป็นระบบที่เปิดให้ร้านค้าขายของออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกคน ที่เข้ามาในโครงการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 มีหน้าร้านเป็นของตัวเอง เอาสินค้าเข้าไปแสดงได้ มีระบบในการบริหารจัดการคลังสินค้าและไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ในส่วนของผู้ขายคืออีเซลล์แมน(eSalesman platform)  เราได้เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาก็จะเป็นผู้ขายให้ คำสั่งซื้อส่งไปที่ร้านค้าออนไลน์ เงินก็จะถูกตัดแบ่งไปให้นักศึกษา เป็นค่าคอมมิชชั่นในการขาย เรียกว่าอีเซลล์แมน ที่เราได้พัฒนาขึ้นเอง โดยเรามีการอบรมให้ได้เรียนรู้การใช้ระบบและมีการลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ขาย นอกจากนักศึกษาแล้วผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7428 6975

Related posts