เพชรบูรณ์-ประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวด กน “กิจการก้าวหน้า นำพารุ่งเรือง” 301 หมายเลข

เพชรบูรณ์-ประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวด กน “กิจการก้าวหน้า นำพารุ่งเรือง” 301 หมายเลข

 

15 พ.ย. 63/.. ที่ห้องศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 8 จำนวน 301 หมายเลข การประมูลโดยเสนอราคาด้วยวาจา และผ่านทางระบบ Internet เพียงวันเดียว หมายเลขทะเบียนที่ออกประมูลจะเป็นเลข SUPER HERO หมวดอักษร กน “กิจการก้าวหน้า นำพารุ่งเรือง” บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก หมายเลข กน 9999 มีผู้เสนอราคาที่ 860,000 บาท

เงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมดเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก จะนำไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับทุกจังหวัด อาทิ การรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์และเทศกาลสำคัญของแต่ละจังหวัด การมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการ การจัดอบรมให้ความรู้พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน พนักงานขับรถโดยสารและพนักงานขับรถบรรทุก การจัดทำโครงการสนามจราจรเยาวชน โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถเป็นต้น เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนที่ประสบภัย ส่งผลให้ประเทศชาติได้รับความเสียหายทั้งเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก

นอกจากผู้ที่ได้หมายเลขทะเบียนรถตามความประสงค์แล้ว เจ้าของทะเบียนรถสวยยังได้มีส่วนร่วมทำบุญ กุศล ในการบริจาคเงินสมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นทุนสนับสนุนส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน อีกด้วย

มนสิชา คล้ายแก้ว ภาพ/ข่าว

Related posts