ขนส่ง จ.ลำพูน จัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย 301 หมายเลข หมวดอักษร กต “ก่อเกิดโชคลภาตลอดกาล”

ลำพูน – ขนส่ง จ.ลำพูน จัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย 301 หมายเลข หมวดอักษร กต “ก่อเกิดโชคลภาตลอดกาล”

 

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 63 เวลา 09:00 น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(อบจ.ลำพูน) ม.15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน เป็นประธานเปิดการประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กต “ก่อเกิดโชคลาภตลอดกาล” โดยมีนางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก , น.ส.สุชาดา พฤกษะวัน ขนส่ง จ.ลำพูน พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายต่างๆ สนง.ขนส่ง จ.ลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ , ผู้บริหาร อปท. ร่วมให้ต้อนรับฯ

กรมการขนส่งทางบก ได้นำหมายเลขทะเบียนรถ(เลขสวย)เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน จำนวน 301 หมายเลขออกประมูลเป็นการทั่วไป มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยครั้งแรกที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 46 และได้มีการประมูลในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน มีรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.)

โดยเงินกองทุน กปถ. จะนำไปใช้เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อาทิเช่น โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โครงการควบคุมการใช้ความเร็วรถด้วยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS และยังเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนด้วย

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้ จ.ลำพูน จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ครั้งที่ 5 หมวดอักษร กต “ก่อเกิดโชคลาภ ตลอดกาล” จำนวน 301 หมายเลข โดยป้ายทะเบียนรถทุกแผ่นป้ายจะเป็นภาพกราฟิกที่มีสิ่งบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ จ.ลำพูน ได้แก่ กำแพงเมือง , ดอกพิกุล , ผลไม้ลำไย , ดอกทองกวาว และ ภูเขา มีผู้เข้าร่วมประมูลหลายร้อ
ยคน คาดว่ามูลค่าการประมูลรวมหลายล้านบาท..


_______________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

 

Related posts