(รายงานพิเศษ )ถนนข้ามทะเลสาบสงขลา ฝันที่เป็นจริงหลังรอมา 10 ปี จากการ ผลักดันของ สส.จาก 2 พรรคร่วมรัฐบาล

(รายงานพิเศษ )ถนนข้ามทะเลสาบสงขลา ฝันที่เป็นจริงหลังรอมา 10 ปี จากการ ผลักดันของ สส.จาก 2 พรรคร่วมรัฐบาล

 

ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี ผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า คนในพื้นที่ 4 อำเภอของสงขลาในคาบสมุทรสทิงพระ คือ อ.ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ และ สิงหนคร ต้องการที่จะย่นระยะทางในการเดินทางไปยัง จ.พัทลุง ด้วยสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ระหว่าง ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ –ต.จองถนน อ.เขาไชยสน จ.พัทลุง มาเป็นเวลานานแล้ว เพราะจะเป็นการย่นระยะทางจาก 90 กิโลเมตร เหลือเพียง 7-8 กิโลเมตร และจากการใช้เวลา 2 ชั่วโมงเหลือเพียง 10-15 นาทีเท่านั้น

และจากการที่ตนได้ผลักดันการสร้างสะพานเชื่อมระหว่าง 2 จังหวัดแห่งนี้ผ่านพรรคพลังประชารัฐ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก รมต.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และนางนาที รัชกิจประการ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ จ.พัทลุงและพรรคภูมิใจที่เห็นถึงความสำคัญของการคมนาคมของประชาชนใน 2 จังหวัด ซึ่งในฐานะที่เป็น สส.ต่างพรรคแต่เห็นประโยชน์ของการพัฒนาที่ตรงกัน จึงขอขอบคุณ รมต.ท่องเที่ยวและกีฬาและนางนาที รัชกิจปการด้วยด้วย

ในขณะที่นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า การนำคณะลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์จ.สงขลา-ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

จากประชาชนรวม 7 ตำบล 5 อำเภอ ประกอบด้วย ต.เกาะใหญ่ ต.เชิงแส ต.กระแสสินธุ์ ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ อ.สทิงพระ จ.สงขลาและพื้นที่ ต.จองถนน ต.เขาชัยสน ต.หานโพธิ์ อ. เขาชัยสน อ. โคกม่วง อ. ควนขนุน และอ.บางแก้ว จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 11-12 ต.ค. ที่ผ่านมา

ผลการจัดประชุมทั้ง 2 วันพบว่า ประชาชน2 พื้นที่ ทั้ง จ.สงขลา และ จ.พัทลุงส่วนใหญ่เห็นด้วยอยากให้เร่งโครงการเพราะรอคอยมากว่า10ปี หากแล้วเสร็จจะช่วยให้การเดินทางสะดวก รวดเร็วร่นระยะทางจาก จ.สงขลาไปพัทลุงเดิม 90 กม. เหลือประมาณ 6-7 กม.และลดเวลาเดินทางราว2ชม.เหลือเพียง 10-15 นาทีเท่านั้นรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบพื้นที่ทะเลสาบสงขลาทั้งแบบเชิง ธรรมชาติและประวัติศาสตร์

นายไกวัลย์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามประชาชนบางส่วนยังมีข้อกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพราะพื้นที่โครงการอยู่ใกล้เกาะสี่เกาะห้า

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts