พก. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชุมชน พร้อมเยี่ยมบ้านคนพิการ 3 ราย

พก. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชุมชน พร้อมเยี่ยมบ้านคนพิการ 3 ราย

วันนี้ (16 พ.ย. 63) เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล รองอธิบดี พก. มอบหมาย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชุมชน และพบปะแลกเปลี่ยนกับคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โรงพยาบาลละงู พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน และศูนย์เรียนรู้ชมรมคนพิการ หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผู้ช่วยคนพิการในพื้นที่ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจคนพิการใน ต.กำแพง อ.ละงู จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นแก่ครอบครัวคนพิการ โดยมีนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำลงพื้นที่ พร้อมด้วยผู้แทนโรงพยาบาลละงู ผู้ช่วยคนพิการในพื้นที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

Related posts