สมาคมสตรีพิการจังหวัดตรังประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำและกลไกการพัฒนาสตรีพิการ

สมาคมสตรีพิการจังหวัดตรังประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำและกลไกการพัฒนาสตรีพิการ

วันนี้ (๑๖ พ.ย. ๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำและกลไกการพัฒนาสตรีพิการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีพิการและสร้างกลไกในระดับองค์กรด้านสตรีพิการ โดยรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสตรีพิการ

#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Related posts