ประจวบคีรีขันธ์-เอ็น จี โอ ประจวบฯจี้ผู้สมัครนายก อบจ.กำหนดนโยบายหาเสียงใช้รายได้จากภาษีล้อเลื่อนแก้ปัญหาจุดเสี่ยงบนท้องถนน

ประจวบคีรีขันธ์-เอ็น จี โอ ประจวบฯจี้ผู้สมัครนายก อบจ.กำหนดนโยบายหาเสียงใช้รายได้จากภาษีล้อเลื่อนแก้ปัญหาจุดเสี่ยงบนท้องถนน

วันที่ 17 พฤศจิกายน นายอรรถชัย นิธิสีลตานันท์ ตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อเฝ้าระวังปัญหาอุบัติเหตุบนถนนหลวง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.) ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ได้รับรายได้จากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนปีละมากกว่า 2 หมื่นล้านบาท จากมติของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ( กก.ถ.) ล่าสุดช่วงการหาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ. ได้เสนอให้ผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งนายก อบจงและ ส.อบจ.ประกาศนโยบายหาเสียงจากการใช้งบประมาณดังกล่าวซึ่ง อบจ.แต่ละจังหวัดได้รับส่วนแบ่งรายได้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทั้งบนถนนสายหลักและถนนสายรอง

“ ขณะนี้พบว่าถนนทุกตำบล และอำเภอ จะมีจุดเสี่ยง จุดที่เป็นปัญหาเกิดอุบัติเหตุ ซ้ำซาก ในจุดเดิม ที่ผ่านมากรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเส้นทาง ต้องการแก้ไขเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน อย่างทันท่วงที แต่เนื่องจากระบบราชการ มีขั้นตอนการนำเสนอแผนเพื่อขอใช้งบประมาณ ทำให้มีความล่าช้าหรือขั้นตอนที่ยุ่งอยาก ดังนั้น อบจ.ซึ่งมีรายได้จากภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน ควรมีภารกิจ ใช้งบช่วยสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา เพื่อลดจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บล้มตาย บนท้องถนนในพื้นที่รับผิดชอบ ”นายอรรถชัย กล่าว

นายอรรถชัย กล่าวว่า ในอนาคต อบจ. ควรมีงบประมาณสนับสนุน โครงการ 1 อำเภอร่วมแก้ไข 1 จุดเสี่ยงบนท้องถนน โดยมีขั้นตอนการทำประชาคมร่วมในพื้นที่ระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาเส้นทางที่ประชาชนประสบปัญหามากที่สุด พร้อมนำเสนอวิธีการแก้ไข และให้ อบจ. จัดสรรงบ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อว่าจะสามารถลดความสูญเสียได้มากกว่า เช่น การสร้างทางลอดสำหรับรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ อ.สามร้อยยอดโดยชาวบ้านเห็นปัญหาร่วมกันและระดมทุนช่วยสร้างสร้างทางลอดใต้สะพานผ่านถนนเพชรเกษม เพื่อให้ลูกหลานขับขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนให้ปลอดภัย หรือ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่จุดตัดถนนเพชรเกษมแยกบ้านบึง ต.อ่าวน้อย อ.เมือง การแก้ไขปัญหาโค้งเขาโพธิ์ หรือโค้งร้อยศพที่ อ.บางสะพานน้อย ซึ่งฃเกิดอุบัติเหตุต่อเนื่องช่วงฝนตก จึงขอให้ผู้สมัครนายก อบจ.นำไปพิจารณากำหนดนโยบายในหาเสียงให้ชัดเจน
นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

 

Related posts