นิพนธ์ คุมเข้ม มาตรการรักษาชีวิตจากอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2564 ตั้งด่าน 2,110 แห่งทั่วประเทศ เริ่มทำจริงหยุดยาว 19-22 พ.ย.นี้

นิพนธ์ คุมเข้ม มาตรการรักษาชีวิตจากอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2564 ตั้งด่าน 2,110 แห่งทั่วประเทศ เริ่มทำจริงหยุดยาว 19-22 พ.ย.นี้

 

ที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 4 พ.ย.63 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด และให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุ นั้น
ได้มุ่งเน้นใน 5 มาตรการสำคัญ ได้แก่

 

มาตรการด้านการบริหารจัดการ , มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม , มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ , มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ทางถนนในระดับพื้นที่ โดยใช้กรอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างเข้มข้น


พร้อมทั้งการดำเนินการมาตรการเชิงรุก “เคาะประตูบ้าน” ป้องปราม และตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชน ใช้กลไก “ด่านครอบครัว” โดยให้สมาชิกในครอบครัวคอยเฝ้าระวัง ตักเตือนสมาชิกในครอบครัวให้ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด


นายนิพนธ์ กล่าวว่า “วันนี้ได้มีการนัดหารือร่วมกับกลไกหลักในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยมีประเด็นสำคัญได้แก่ การตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ภายใต้มาตรการโควิด-19 มาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟ รวมถึง ความคืบหน้างานวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน มาตรการในเรื่องการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาคีร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดต่างๆในพื้นที่ และในช่วงวันหยุดยาว 19 – 22 พ.ย.นี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดในแต่ละพื้นที่จำนวน 2,110 ด่าน ทั่วประเทศเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ และยังอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อีกด้วย”

สำหรับตัวเลขสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากศูนย์รับแจ้งเหตุบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและเครือข่ายรับแจ้ง ขณะนี้การเกิดอุบัติเหตุตลอดช่วงปี 2563 จนถึงปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน 13,121 ราย และมีผู้บาดเจ็บรวม 864,101 ราย
“การดำเนินการต่างๆของกลไกการทำงานที่มีอยู่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าในตัวเลขลดลงกว่าปีก่อนแต่การทำงานเพื่อลดการสูญเสียบนท้องถนนจะต้องทำให้ตัวเลขการสูญเสียเป็นไปตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO ที่กำหนดประชากร 1 แสนคนควรมีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 16 คน” นายนิพนธ์กล่าว

 

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts