ฉะเชิงเทรา-อดีตนายกอบจ.ลงพื้นที่หาเสียงตลาด 16 อ.บางน้ำเปรี้ยว ประชาชนแห่ต้อนรับอบอุ่น

ฉะเชิงเทรา-อดีตนายกอบจ.ลงพื้นที่หาเสียงตลาด 16 อ.บางน้ำเปรี้ยว ประชาชนแห่ต้อนรับอบอุ่น

 

 

วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา17.00 น.”นายกไก่” กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ อดีตนายก อบจ. ฉะเชิงเทรา “กลุ่มฉะเชิงเทราโฉมใหม่” เบอร์ 1 พร้อมนายพิชัย(ผู้ใหญ่ง้วน)เฉลียววงศ์เจริญ ผู้สมัคร ส.อบจ อ.บางน้ำเปรี้ยวเขต 3 โดยมีทั้งรถแห่กระจายเสียงและทีมงานเดินหาเสียงชูป้ายนายกไก่เบอร์ 1


ซึ่งวันนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกของทีมฉะเชิงเทราโฉมใหม่หลังจากที่ กกต.จังหวัดประกาศรับรองผู้สมัครเรียบร้อยแล้วนายกิตติได้มีการประชุมวางแผนนโยบายการหาเสียงให้กับผู้สมัครรวมถึงการติดป้ายหาเสียงเต็มพื้นที่ทั้ง 30 เขตและผู้สมัครแต่ละเขตได้กำหนดกรอบสถานที่ในการเดินหาเสียงการเดินพบปะชาวบ้านของแต่ละเขตพื้นที่

หลังจากนี้จะลงเดินทุกวันจนครบทั้ง 30 เขต แบบติดดินและเคาะประตูบ้านเกาะรั้วพูดคุยทักทายเหมือนที่เคยทำมาจนได้รับการตอบรับจากชาวบ้านที่ผ่านมา 3 สมัยสำหรับวันนี้เป็นวันแรกในการเดินขอคะแนนสนับสนุนอีกสมัยจากชาวอ.บางน้ำเปรี้ยวที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามโดยแจกบัตรแนะนำตัวผู้สมัครนายกและผู้สมัคร สมาชิกรวมทั้งแจกแผ่นพับชูนโยบาย ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายใด้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสา ธารณสุข และสังคม


ด้านการรักษาความปลอด ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒน ธรรม ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นและการบริหารจัดการขยะและยังชูนโยบายใหม่ 6 ด้านหวังเอาชนะคู่แข่งเข้าสภาสานงานต่อ พัฒนาจังหวัดทั้งนี้ประชาชนให้การตอบรับด้วยความอบอุ่นเป็นอย่างดีบางคนกล่าวขอบคุณที่นายกใด้สนับสนุนงบประมาณลงมาพัฒนาพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวตามนโยบายที่วางไว้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ดีขึ้นถนนหนทางเดินทางสดวกสบายขึ้น

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts