คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) พร้อมทีมงานจัดหน่วยบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า…ฟรี

คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) พร้อมทีมงานจัดหน่วยบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า…ฟรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 63 เวลา 14:00 น ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) พร้อมทีมงานจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยสัตวแพทย์และอาสาสมัครฯกรม ปศุสัตว์ ภายในชุมชนเนียมกล่ำสามัคคี ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แขวงจรเข้บัวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ที่สนใจนำสัตว์เลี้ยงมาทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 80 ตัว ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่รักสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวซึ่งต้องถือว่าในขณะนี้โรคพิษสุนัขบ้านั้นไม่ว่าจะเกิดกับสุนัขหรือแมวก็ตามต้องมีการตรวจและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกครั้งในช่วงระหว่างเดือนเมษายนเป็นต้นไป โดยการบริการครั้งนี้เป็นการเสริมกับหน่วยบริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครที่ยังบริการไม่ทั่วถึงเนื่องด้วยติดขัดในเรื่องของบประมาณซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเสริมโดย นาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเลขาพรรคประชาธิปัตย์ได้มีนโยบายให้อาสาสมัครของกรมปศุสัตว์ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทั่วทุกมิติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยในเขตลาดพร้าวได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยจะออกหน่วยบริการลักษณะเคลื่อนที่แบบนี้เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หากชุมชน หรือหมู่บ้านใดมีความประสงค์ที่จะให้เข้าไปบริการในพื้นที่เขตลาดพร้าวสามารถประสานมาได้โดยตรงที่หมายเลข 0 9 1 5 4 6 6 6 6 1

Related posts