ว่าที่ร้อยตรี. ธนิตศักดิ์ ดารามั่นคณะทำงานฯ มท2 ลุยรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

ว่าที่ร้อยตรี. ธนิตศักดิ์ ดารามั่นคณะทำงานฯ มท2 ลุยรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 63 เวลา 09.00 นว่าที่ร้อยตรี. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( มท.2) พร้อมคณะ ทีมงาน Avengers ลาดพร้าวประชาธิปัตย์และคณะกรรมการชุมชน หมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ .2 ,อสส. ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ออกปฏิบัติการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันไข้เลือดออกและหาแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำตัวอ่อนหรือลูกน้ำยุงลายและทำการพ่นหมอกควันในจุดสุ่มเสี่ยงท่อระบายน้ำ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ภายใต้ชื่อการปฏิบัติการ”บวร” คือการดำเนินโครงการที่เริ่มต้นจากที่บ้านวัดและโรงเรียน ธนิตศักดิ์ กล่าวว่าที่ผ่านมานั้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยด้วยไข้เลือดออกเป็นจำนวนมาก ในแต่ละเขตและบางรายถึงกับเสียชีวิต ซึ่งถือว่าในแต่ละปีและทางกรุงเทพฯและกระทรวงสาธารณสุขจะพยายามรณรงค์ให้ความรู้อย่าง ตลอดเวลาแต่ก็ยังมีบางส่วนที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขเข้าไม่ถึงอาทิตย์เช่นหมู่บ้านปิด หรือหมู่บ้านจัดสรรโครงการคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ที่บริหารโดยนิติบุคคล และโซนที่นอกเหนือชุมชนที่จัดตั้งโดยกรุงเทพฯซึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจอันตรายผลร้ายที่จะเกิดกับตนเองถ้าป่วยเป็นไข้เลือดออก ซึ่งในปัจจุบันนี้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะทราบก็ต่อเมื่อมีผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล และทางโรงพยาบาล ก็มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารแจ้งมายังหน่วยงานสาธารณสุขและสำนักงานเขตต่างๆในกรุงเทพฯเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปพ่นปฏิบัติการหมอกควันใน area พื้นที่ ของบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตรเพื่อกำจัดยุงซึ่งเป็นพาหะของการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก โดยในเรื่องดังกล่าวนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์ลาดพร้าว โดย นาย สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์,อดีตสส.กทม.เขต8( ลาดพร้าววังทองหลาง) ซึ่งมีความเป็นห่วงและกังวลในเรื่องดังกล่าวจึงได้กำชับให้ทีมงาน Avengers ประชาธิปัตย์ลงพื้นที่และสอดส่องสภาพปัญหาต่างๆอย่างสม่ำเสมอส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่ทำหน้าที่บำบัดทุก บำรุงสุข นั้น ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความต้องการของพี่น้องประชาชนในเรื่องสาธารณูปโภคที่จำเป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นประจำทุกสัปดาห์จะมีกิจกรรมต่างๆเข้าไปในพื้นที่ ดังนั้นหากพี่น้องประชาชนมีข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นอย่างไร สามารถติดต่อได้โดยตรง

Related posts