ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) พร้อมคณะประชุมขับเคลื่อน” Blue House” ที่พึ่งของคนกรุงเทพฯ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) พร้อมคณะประชุมขับเคลื่อน” Blue House” ที่พึ่งของคนกรุงเทพฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 63 เวลา 16:00 น. นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.ธนิคศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานฯ มท.2 ดร.ชณิชา ล้อสีทอง คณะทำงานที่ปรึกษา มท.2 และนาย เมคิน เมฆินทร์ เอี่ยมสอาด ผอ. Blue House พรรคประชาธิปัตย์ โดยมีการประชุมประเด็นหารือเรื่องของการสร้างความหวังและที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพฯโดยใช้ ” Blue House” เป็นศูนย์รวมของการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยจะมีการจัดตั้งสาขาเครือข่ายใน 50 เขต โดยนายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ กล่าวว่าที่ผ่านมานั้นยังมีหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่ชาวกรุงเทพฯยังขาดที่พึ่งพาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งพาใครแต่พรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันการเมืองอันเก่าแก่และเราก็มีเครือข่าย ในทุกพื้นที่กรุงเทพฯไม่ว่าจะเป็นอดีต สก.,สข. ที่ยังคงทำกิจกรรมและช่วยเหลือประชาชนอยู่ในพื้นที่ต่างๆแต่เป็นลักษณะต่างคนต่างทำไม่ได้มีการบูรณาการในภาพรวม จึงทำให้คนกรุงเทพฯหลายคนมองว่าพรรคประชาธิปัตย์ไปอยู่ที่ไหนทั้งๆที่พวกเราทุกคนก็ยังทำงานอยู่ในพื้นที่ของแต่ละตนเองอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงมาประชุมหารือกันว่ากระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงอื่นๆที่พรรคประชาธิปัตย์กำกับดูแลนั้นจะประสานงานและบูรณาการกับ Blue House อย่างไร เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพฯได้มีที่พึ่งที่สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาทุกเรื่องอันเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพฯได้ จึงเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนในครั้งนี้และจะเร่งดำเนินการจัดตั้งสาขาใน 50 เขตให้ครบก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี 64 นาย สุทธิ กล่าว

Related posts