เพชรบูรณ์ สมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมเร่งรณรงค์ให้เกษตรกร หันมาตัดอ้อยสด แทนการตัดอ้อยไฟไหม้ เตรียมพร้อมก่อนเปิดหีบในเดือนธันวาคม ที่จะถึงนี้ (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ สมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมเร่งรณรงค์ให้เกษตรกร หันมาตัดอ้อยสด แทนการตัดอ้อยไฟไหม้ เตรียมพร้อมก่อนเปิดหีบในเดือนธันวาคม ที่จะถึงนี้

 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จากสถานการณ์ภัยธรรมชาติ ฝนแล้ง และราคาอ้อยที่ผันผวน ทำให้เมื่อปีที่ผ่านมา เกษตรกรชาวไร่อ้อยหลายราย ต่างเริ่มรู้สึกกังวล และบางรายได้เลิกปลูกอ้อย ก่อนหันไปปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ข้าวโพด , มันสำปะหลัง ฯลฯ ทดแทน ส่งผลให้ในปีนี้ พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตอ้อยในเขตอำเภอศรีเทพและข้างเคียง ได้ลดน้อยลง กว่า 20 % และจากปัญหาดังกล่าวมานั้น ทางสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด ได้นำเสนอปัญหาและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านราคาอ้อย มาโดยตลอด พร้อมนำความรู้ ทักษะต่างๆ ในการผลิตอ้อย ให้สามารถนำไปพัฒนา ประกอบอาชีพเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ยั่งยืนและมั่นคง


โดยในวันนี้ นายถนอม โพธิกุล นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายดนัย ศรีสังข์ อุปนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ ,นายประสาทพร กาไว เลขาธิการสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารในสมาคมฯ จึงได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยมี นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ทางสมาคมฯ จึงไม่สามารถเชิญเกษตรกรชาวไร่อ้อย มาร่วมรับฟังข่าวสารที่สมาคมได้ แต่อย่างไรก็ดี ทางสมาคมได้ทำการประชุมรูปแบบใหม่ ด้วยการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟสบุ๊ค “เพจสมาคมชาวไร่อ้อยเพชบูรณ์”

เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร ชาวไร่อ้อยที่อยู่ทางบ้าน ได้รับชม รับฟังข่าวสาร ได้รับทราบความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในปัจจุบัน จากวิทยากรผู้ทรงเกียรติ และจากหน่วยงานภาครัฐ
สอบถาม นายถนอม โพธิกุล นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ในปีการผลิตที่จะถึงนี้ ราคาอ้อยเบื้องต้น คาดว่า ปีนี้ จะดีขึ้นกว่าปีการผลิตที่ผ่านมา เนื่องจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกขยับดีขึ้นเป็นลำดับ ผลผลิตโดยรวมทั้งประเทศคาดว่าในปีนี้ จะได้กว่า 70 ล้านตัน และในส่วนของการณรงค์ “งดเผาอ้อย” ในปีนี้ ก็ได้ร่วมประชุมกับเขตอ้อย และพยายามชี้แจง ให้เกษตรกรทราบว่า ผลของการตัดอ้อยสดจะได้อะไร ตัดอ้อยไฟไหม้จะเสียอะไร ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ ก็ต่างเข้าใจและพร้อมปฏิบัติ แต่ก็ยังมีเกษตรกร บางส่วน ที่รับว่า ยังปรับตัวไม่ทัน

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts