ลำปาง!!! มทบ.32 จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” พัฒนาสวนสาธารณะ ถวายเป็นราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ลำปาง!!! มทบ.32 จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” พัฒนาสวนสาธารณะ ถวายเป็นราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มณฑลทหารบกที่ 32 นำทหารจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” พัฒนาสวนสาธารณะ ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองทหารมณฑลทหารบกที่ 32 /จิตอาสา 904 , พันเอก อลงกต ดอนมูล หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32/ จิตอาสา 904 , ร้อยโท หญิง ศกุนิชญ์ ใจการ จิตอาสา 904 มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม และพัฒนาให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม สวนสาธารณะหนองกระทิง โดยร่วมกับ ประชาชนจิตอาสาจังหวัดลำปาง ประชาชนจิตอาสาจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ อำเภอเมืองลำปาง กำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทาน ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 ประชาชน นักศึกษา จังหวัดลำปาง โดยมี นาย สุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สำหรับการประกอบกิจกรรมสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมดังกล่าว จังหวัดลำปาง ได้ร่วมประสานกับหลายหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน จัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมในการร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อสนองแนวทางตามพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม และดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง อีกทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งนี้ ยังเพื่อเป็นกิจกรรมในการสานพลังแห่งความดีร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ เพื่อเป็นมหากุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวลำปาง ได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกรำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของทั้งสองพระองค์ ที่ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรม มีความรู้สึก ร่วมแรง ร่วมใจกันต่อการช่วยเหลือพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ ต่อไป
ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts