เลขาฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ในการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีวศึกษา หรือ Excellent Center ของวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เลขาฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ในการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีวศึกษา หรือ Excellent Center ของวิทยาลัยเทคนิคระยอง

 

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2563 ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีวศึกษา หรือ Excellent Center ของวิทยาลัยเทคนิคระยอง มีว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นายชรินทร์ ชูชื่น นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง และคณะครู อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคระยอง ให้การต้อนรับพร้อมพาเยี่ยมชมอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการสื่อการเรียนการสอนของวิทยาลัย

นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดูเรื่องการเรียนรู้อาชีวศึกษา หรือ Excellent Center ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)โดยเฉพาะวิทยาลัยเทคนิคที่อยู่ในพื้นที่ EEC ต้องการสนับสนุนอะไรบ้างจากกระทรวง หรือมีจุดแข็งอย่างไรที่สามารถจะเสริมและเชื่อมโยงกับวิทยาลัยเทคนิคอื่นได้ เพราะว่า EEC จะเป็นต้นแบบการขับเคลื่อนการศึกษาของ สอศ.ทั้งขบวน.

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts