ผู้ว่าฯนราธิวาส สั่งการนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าฯนราธิวาส สั่งการนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

 

 

วันนี้ (27 พ.ย. 63) นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ได้สั่งการนายอำเภอทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนราธิวาสให้ดำเนินการตามแนวทางการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย โดยถือปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญในการดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

ให้อำเภอปฏิบัติงานเชิงรุก เข้าถึงพื้นที่ เน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน , ประชาชนต้องได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม , ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และทดสอบวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องมือต่างๆให้มีความพร้อม สามารถใช้งานได้ทันที , บูรณาการกำลังพลจากทุกภาคส่วนดำเนินการกำจัดวัชพืช ผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ำ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่มีสถานการณ์ ,

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้เกิดความสับสนตื่นตระหนกจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย ตลอดจนประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่อง , สิ่งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา ระบบสื่อสาร) ให้มีระบบสำรองฉุกเฉิน , เตรียมพื้นที่ กำหนดจุดรวมพลเพื่อรับการอพยพ/เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อรองรับการอพยพในภาวะฉุกเฉิน , จัดตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล และประสานงานการให้ความช่วยเหลือในระหว่างเกิดภัย และการแจกจ่ายถุงยังชีพ ต้องมีคุณภาพและทั่วถึงทุกพื้นที่ประสบภัย


ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโก-ลก และพื้นที่ต้นของแม่น้ำบางนรา ทางโครงการชลประทานนราธิวาส ได้มีหนังสือแจ้งเตือนภัยแล้ว 3 ฉบับ ซึ่งจากปริมาณน้ำฝนสะสมตลอด 3 วัน อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ราบเชิงเขา และน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นหากยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง จึงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวัง และเตรียมรับสถานการณ์น้ำที่สูงขึ้นอาจล้นตลิ่ง ท่วมขังพื้นที่บริเวณลุ่มต่ำและน้ำป่าไหลหลากได้ ทั้งนี้ ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด


ด้านนายอภิวัฒน์ ชนะสงคราม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส แจ้งเตือนภัยลุ่มแม่น้ำโก-ลกฉบับที่ 2 โดยระบุว่า ด้วยจังหวัดนราธิวาสได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโก-ลก ตั้งแต่วันที่ 24 -26 พฤศจิกายน 2563 โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสม 3 วันที่อำเภอแว้ง 100.60 มิลลิลิตร ปริมาณน้ำฝนดังกล่าว อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ราบเชิงเขา และน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลกอาจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลกที่บ้านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง ระดับน้ำเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 30 – 40 เซนติเมตร ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 83 เซนติเมตร โครงการชลประทานนราธิวาสจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแว้งเฝ้าระวัง และเตรียมรับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมขังพื้นที่บริเวณลุ่มต่ำและน้ำป่าไหลหลากได้ อีกทั้งขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

ส่วนสภาพอากาศในวันที่ 28 พฤศจิกายน- 2 ธันวาคม 2563 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงตลอดช่วง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง ในช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2563 ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts