พลตำรวจตรี วรายุทธ สุขวัฒน์ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 เน้นย้ำ “ให้กำลังพล ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน ไม่ให้สร้างเงื่อนไข และยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาด

พลตำรวจตรี วรายุทธ สุขวัฒน์ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 เน้นย้ำ “ให้กำลังพล ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน ไม่ให้สร้างเงื่อนไข และยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาด ตลอดจนการเรียกรับผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย และให้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ของ บช.ตชด.โดยเคร่งครัด”
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 พลตำรวจตรี วรายุทธ สุขวัฒน์ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย และให้ขวัญกำลังใจ ข้าราชการตำรวจ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 อ.เมือง จว.มุกดาหาร โดย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 รับผิดชอบพื้นที่ 7 อำเภอ ของจังหวัดมุกดาหาร มี พันตำรวจโท เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง เป็นผู้บังคับกองร้อยฯ ผลการปฏิบัติที่โดดเด่น ด้านการปราบปรามยาเสพสติด มีการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ยาบ้า จำนวน 4 ล้านเม็ดเศษ และยาไอซ์จำนวน 100 กิโลกรัม และกัญชาอัดแท่งจำนวน 360 กิโลกรัม ได้รับโล่รางวัลจากกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ด้านการปราบปราม ยาเสพติดดีเด่น นอกจากนี้ ยังมีผลการดำเนินการด้าน การปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การลักลอบค้าสินค้าหลบหนีภาษี รวมทั้งด้านงานกิจการพลเรือน มี รร.ตชด.ในความรับผิดชอบจำนวน 2 โรง ได้แก่ รร.ตชด.การท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทย และ ศูนย์การเรียนใต้ร่มพระบารมี ซึ่งมีผลการดำเนินการ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีศูนย์ฝึกลูกเสือ เนตรนารี และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เข้ามาใช้สถานที่และบุคลากรของหน่วยใน การฝึกเยาวชน มาอย่างต่อเนื่อง

Related posts