คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชนซอยนาคนิวาส 21(heart)

คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชนซอยนาคนิวาส 21(heart)

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 63 เวลา 15:00 น ที่ผ่านมาว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชนในซอยนาคนิวาส 21 โดยได้พบปะพูดคุยปรับทุกข์ผูกมิตรกับ คุณพี่ สุชัญญา โพธิ์บำรุง พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในดั้งเดิมบริเวณดังกล่าวซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังภายในซอยดังกล่าว จึงได้ลงพื้นที่พบปะสอบถามหาข้อมูลจากพี่น้องประชาชนและตรวจสอบในเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดิน นอกจากนี้ยังได้รับการร้องขอจากพี่น้องประชาชนเนื่องด้วยไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในซอยดังกล่าวบางดวงสว่างไม่เต็มที่อาจจะมีปัญหาที่ฝาครอบหรือขั้วหลอดเสื่อมประสิทธิภาพซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้จักได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเป็นการเร่งด่วนต่อไปส่วนปัญหากรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นคงต้องหารือกับผู้ที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวทั้งหมดเพื่อทำหนังสือลงรายชื่อร้องขอไปยังกรมที่ดินเนื่องจากที่ดินดังกล่าวนั้นใช้สอยมากเกินกว่า 20 ปี จากกรณีดังกล่าวนี้ ธนิตศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปัญหากรรมสิทธิ์ในที่ดินเอกชนฯ หรือเป็นปัญหาหลักของคนในเขตลาดพร้าวยังมีอีกหลายหมู่บ้านซึ่งขณะนี้ ทางพรรคประชาธิปัตย์ กำลังเสนอกฎหมายเพื่อมาบังคับใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์และสาธารณูปโภคให้เป็นของรัฐหรือของราชการ เพื่อที่จะได้เข้าไปปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมได้ ในอนาคต

Related posts