คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชนเพื่อสอบถามปัญหาข้อเสนอแนะและบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว

คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชนเพื่อสอบถามปัญหาข้อเสนอแนะและบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 63 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยตรี ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชนเพื่อสอบถามปัญหาข้อเสนอแนะและบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าวโดยในวันนี้ลงเยี่ยม ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา, หมู่บ้านมหาลาภ และ หมู่บ้านเลิศอุบลข้างกองปราบ จากการพบปะพี่น้องประชาชนนั้นได้สอบถามปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ดับ ตลอดจน ได้ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มอบของที่ระลึกและออกหน่วยบริการเดินเท้าเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสถานที่ต่างๆที่ได้ลงเยี่ยมชุมชน โดยมีสุนัขและแมวเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งสิ้นจำนวน 51 ตัว โดยต้องขอบคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ที่สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ โดยมีสัตวแพทย์และอาสาสมัครของกรมปศุสัตว์เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ และเตรียมเสนอแผนโครงการออกหน่วยบริการทำหมันสุนัขและแมว ในเขตลาดพร้าวจำนวน 2 จุดในงบประมาณปี 2564 นี้

Related posts