สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์ การประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถ

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์ การประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถ

 

โดยมีนางสาววัชรี อาจวารินทร์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นาย กนิษฐฐ์ เจียมรุจีกุล ขนส่งจังหวัดชลบุรี นำขบวนรถแห่และเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ การประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถ เลขสวย ในหมวดอักษร “ขษ”ที่สื่อความหมาย ว่า “ขับรถเลขสวย ร่ำรวยสุขเกษม” ทั้งในเขต อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา และเมืองพัทยา ที่จะจัดให้มีการประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถ เลขสวย ทั้ง 301 หมายเลขนี้ในวันที่ 5 และวันที่ 6 ธันวาคม 2563

ที่ ห้อง แปซิฟิก โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา(เคาะไม้)และวิธี ประมูล ทางอินเตอร์เน็ต (www.tabienrod.com) ทั้งนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีจะนำเงินรายได้จากการประมูลกองทุนในครั้งนี้เข้า”กองทุนเพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน” ซึ่งเงินดังกล่าว จะนำไปใช้ประโยชน์ ต่อสังคม เช่น จัดซื้อรถเข็นสำหรับ ผู้พิการ ( Wheelchair)และจัดทำแขนเทียม ขาเทียม ฯลฯ ให้กับผู้พิการที่ได้รับอุบัติเหตุทางถนน

นายกนิษฐฐ์ เจียมรุจีกุล ขนส่งจังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมประมูล แผ่นป้ายทะเบียนรถ เลขสวยของทางจังหวัดชลบุรีในหมวดอักษร“ขษ “นี้ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว เพราะนอกจาก พี่น้องประชาชน ที่เข้าร่วมและชนะการประมูลจะได้รับ แผ่นป้ายทะเบียนรถ ที่มีความหมายดีๆแล้ว ท่านยังได้แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้รับการ อธิษฐานจิต ปลุกเสกโดย ท่านเจ้าคุณ อนันต์ (วัดเขาบางทราย)จังหวัดชลบุรี และยังได้ร่วมทำบุญให้กับผู้พิการที่ได้รับอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วย

 

รุ่งรัตน์ ชลบุรี

Related posts