ตราด-อบต.คลองใหญ่จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสําคัญที่ผ่านมา พร้อมฉลองสํานักงาน อบต.หลังใหม่ (ชมคลิป)

ตราด-อบต.คลองใหญ่จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสําคัญที่ผ่านมา พร้อมฉลองสํานักงาน อบต.หลังใหม่

 

เมื่อเวลา 10:00 น. เช้าที่ผ่านมา นายอาภากร เจริญผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิก อบต. ข้าราชการและพนักงานในสังกัดฯ หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู-อาจารย์ และประชาชนชาวอำเภอคลองใหญ่ ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

และร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระ จำนวน 9 รูป เนื่องในงานทำบุญสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ใหม่ขึ้นที่เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร เสริมสร้างขวัญและกำลังใจการทำงาน พร้อมนิมนต์พระสงฆ์ จากวัดคลองจาก จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรเป็นจํานวนมาก พร้อมพระให้พรแก่ผู้เข้าร่วมบุญ


ทั้งนี้ ได้มีการโปรยทานให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้เพื่อเป็นศิริมงคลโดยองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนตําบลคลองใหญ่และเพื่อเป็นการปรับปรุงบทบาท และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้อง และปรับปรุงโครงสร้างฯ ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้ง จึงมีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นโดยประกาศใช้สํานักงานตั้งแต่บัตินี้เป็นต้นไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts