นครนายก – คณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเหลียนหัว ทำบุญเปิดอาคารเรียน 4 ชั้น เพื่อความเป็นสิริมงคล และพัฒนาการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ชมคลิป)

นครนายก – คณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเหลียนหัว ทำบุญเปิดอาคารเรียน 4 ชั้น เพื่อความเป็นสิริมงคล และพัฒนาการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

 

6 ธันวาคม 2563 ที่โรงเรียนเหลียนหัว ข3/293-5 เขตเทศบาลเมืองนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พระราชสิทธิวราจารย์ เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเหลียนหัว ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ มีนายฉลอง โรจนาปิยาวงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเหลียนหัว นางสาวจริยา หาญพานิชเจริญ เป็นผู้จัดการและนายสุคนธ์ คงประดิษฐ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเหลียนหัว ในพิธีเปิดทำบุญเปิดอาคารเรียน 4 ชั้นเพื่อความเป็นสิริมงคล และพัฒนาการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนเหลียน เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2462

จนถึงปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1-3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จาก เดิมโรงเรียนแห่งนี้เปิดทำการสอนภาษาจีน 2 โรงเรียนคือโรงเรียนหัวยก และโรงเรียนหัวเฉียว และมายุบรวมกันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเหลียนหัวในปีพ.ศ.2496 มีอายุกว่า60 ปีแล้ว มีการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงมาหลายชุด สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองนักเรียนส่งบุตรหลานมาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ในพิธีเปิดอาคารเรียนครั้งนี้ได้มีโรงเรียนในเครือข่าย ผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts