ศรชล.จว.ระยอง ตรวจเข้ม สร้างความมั่นใจอาหารทะเลปลอดภัย

ศรชล.จว.ระยอง ตรวจเข้ม สร้างความมั่นใจอาหารทะเลปลอดภัย

 


วันที่ 24 ธ.ค.63 ผอ.ศรชล.จังหวัด รย.(ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จว.ระยอง) มอบหมายให้ ศรชล.จังหวัด รย. และศูนย์ควบคุม ความมั่นคงท่าเรือ จว.ระยอง (ศคท.จว.รย.) ร่วมบูรณาการกับ นายอนันต์ นาคนิยม รอง ผวจ.จังหวัด รย. ประมงจังหวัดระยอง และ จนท.ชุดสหวิชาชีพด่านตรวจประมงระยอง (ปากน้ำ) ตรวจเรือประมงหน้าท่า ณ แพปลาสิงหนาท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19)


โดยตรวจคัดกรองลูกเรือประมง โชคธณัฐฐา ประเภท เรืออวนล้อมจับ ขนาดเรือ 34.07 ตันกรอส ลูกเรือ 22 คน (ไทย 3 เมียนมา 19 ) พบว่ามีสุขภาพปกติทุกคน ไม่พบผู้ต้องสงสัยป่วย หรือมีไข้เกิน 37.3 องศา ซึ่งได้แจ้งขึ้นสัตว์น้ำ ณ ท่าเรือ แพปลาสิงหนาท โดยสั่งตรวจตามที่ผ่านการหารือร่วมกันระหว่าง ศรชล. และ กรมประมง เป็นการตรวจเรือประมงหน้าท่า ตามสถานการณ์การเข้มงวดตรวจสอบข้อมูลเรือ ใบอนุญาต ข้อมูลคนประจำเรือ สมุดบันทึกการทำการประมง (LB) เครื่องมือทำการประมง การตรวจแรงงาน และมาตรฐานสุขอนามัยในเรือ


ซึ่งถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กรมประมง และกระทรวงแรงงาน กำหนด และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจคัดกรองลูกเรือได้กำชับให้ จนท. และลูกเรือประมงทุกคน ปฏิบัติตาม ฝมาตรการป้องกันโรค ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
เพื่อสร้างความมั่นใจ ในระบบมาตรการป้องกัน การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามข้อสั่งการของ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นายชาญนะ เอี่ยมแสง) อย่างเข้มข้น ซึ่งกระบวนการต่างๆ มีการดำเนินตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเข้มงวด สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่า “อาหารทะเล ในพื้นที่จังหวัดระยอง มีความปลอดภัย”

ภาพ/ข่าว ปชส.ศรชล.จว.รย. /ศคท.จว.รย.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts