พังงา-ผวจ.พังงา สั่งกำชับทุกพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์หากพบแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานให้นำมาลงทะเบียน ส่วนประชาชนที่ผ่านด่านต้องแสดงบัตรประจำตัว

พังงา-ผวจ.พังงา สั่งกำชับทุกพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์หากพบแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานให้นำมาลงทะเบียน ส่วนประชาชนที่ผ่านด่านต้องแสดงบัตรประจำตัว

เมื่อวันที่18 ม.ค. 64 ผู้สื่อข่วรายงานว่า ที่ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และ นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดพังงา จากข้อมูลจาก ศบค.
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ มีผู้ป่วยรายใหม่ 369 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,423 ราย หายป่วยแล้ว 9,206 รายและเสียชีวิตสะสม 70 ราย ส่วนสถานการณ์ในจังหวัดพังงายังไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อมาเป็นระยะเวลา 280 วัน โดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กำชับให้ทุกอำเภอ รวมทั้งผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนายจ้างที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายในขณะนี้ก็ดี ให้เร่งประชาสัมพันธ์นำแรงงานเหล่านั้นมาลงทะเบียนเข้าสู่ระบบตามที่รัฐบาลได้อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 13 ก.พ. 64 นี้ เท่านั้น โดยไม่มีความผิดใดๆทั้งผู้ใช้แรงงานและนายจ้าง หากพ้นกำหนดระยะเวลานี้แล้วจะดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดทันที ส่วนการบูรณาการของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรองที่มาจากหลายหน่วยงาน เช่น ตำรวจ ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ อสม. จิตอาสา และฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ ยังพบว่าไม่มีความสอดคล้องเท่าที่ควร จึงเห็นควรให้ทุกด่านตรวจมีหัวหน้าชุดเพื่อกำกับและแจกแจงหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละผลัดได้รับทราบถึงหน้าที่ของตนและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นขั้นเป็นตอน ตามภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าด่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กำชับให้ผู้ที่อยู่ในรถต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบข้ามจังหวัด
ขอบคุณภาพข่าวจาก ส.ปชส.จ.พังงา
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา

Related posts