เชียงใหม่ – ทหารจิตอาสา มทบ.33 ร่วมใจต้านภัย PM2.5 เพื่อเมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่ – ทหารจิตอาสา มทบ.33 ร่วมใจต้านภัย PM2.5 เพื่อเมืองเชียงใหม่
วันนี้ 2 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสา บูรณาการหน่วยงานภาครัฐร่วมปฏิบัติงานในกิจกรรมร่วมใจต้านภัยที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อเมืองเชียงใหม่ โดยดำเนินการตั้งจุดตรวจควันดำจากรถยนต์ที่สัญจรผ่านถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน ณ บริเวณสุสานบ้านเด่น ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โดยหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 33 , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ , ขนส่งเชียงใหม่ และ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำลังพลจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่ 33 ได้ร่วมแจกหน้ากากอนามัยพร้อมแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ร่วมถึงการแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชั่น ไทยชนะ และหมอชนะให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบนถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน
ทั้งนี้ จากสถานการณ์ปัญหามลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง ยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนผู้อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ ซึ่งจ.เชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวอยู่ในระดับต้นๆ ซึ่งในปีที่ผ่านมาปัญหามลพิษหมอกควันได้เริ่มขึ้น ตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นมา โดยมีรายงานการตรวจพบค่าจุดฮอตสปอท หรือจุดความร้อนจากการเผาไหม้ในเขตพื้นที่หลายแห่ง ทั้งพื้นที่เกษตรกรรม ป่าสมบูรณ์ รวมถึงป่าเสื่อมโทรม และปัญหาได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มณฑลทหารบกที่ 33 ได้คำนึงถึงสุขภาพของประชาชน จึงได้จัดกิจกรรม “ร่วมใจต้านภัยที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อเมืองเชียงใหม่” ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงการร่วมมือร่วมใจในการลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5
ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

 

Related posts