สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) จัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณ งานประกาศรางวัล ‘CEO THAILAND AWARDS 2021’

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) จัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณ งานประกาศรางวัล ‘CEO THAILAND AWARDS 2021’

 

ผู้บริหารแห่งปี 2564 ครั้งที่ 10 ตามโครงการยกย่องและสรรค์สร้างผู้บริหารที่ดีและเป็นแบบตัวอย่าง ขับเคลื่อนเพื่อความเข็มแข็งของประเทศ
และงานประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบของแผ่นดินคนดีเด่นแห่งปี เพชรสุบรรณ ประจำปี 2564 งานประทานรางวัลธรรมาภิบาลสิงห์ทอง 2564
โครงการ Vote Awards งานประกาศรางวัลแห่งความสำเร็จ นักธุรกิจยอดเยี่ยมระดับอาเซียน ประจำปี 2564 Asean Biz Awards 2021

จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) นาย อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9
ประธานในพิธี และมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ  มาในครั้งนี้

คุณณัฐพงษ์ ชื่นม่วงกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น แอนด์ ที พรอสเพอร์ริตี้ ซัพพลายส์ จำกัดรับรางวัลCEO THAILAND AWARDS 2021 ผู้บริหารแห่งปีสาขา ผู้บริหารธุรกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาบริหารธุรกิจ

คุณปาน สิงห์คำกรรมการผู้จัดการบริษัท รักษาความปลอดภัย เอส เอ็ม เอส จำกัดรับรางวัลCEO THAILAND AWARDS 2021 ผู้บริหารแห่งปี
สาขา ผู้บริหารธุรกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาบริหารธุรกิจ

ดร.วิชิต สุรพนานนท์ชัยตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอเดียล อินโนเวชั่น จำกัด รับรางวัล CEO THAILAND AWARDS 2021 ผู้บริหารแห่งปี สาขา ผู้บริหารธุรกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาบริหารธุรกิจ

ดร.เอกฉัตร บ่ายคล้อยตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท อีพี แอนด์ ไอที โซลูชั่น จำกัดรับรางวัลCEO THAILAND AWARDS 2021 ผู้บริหารแห่งปี สาขา ผู้บริหารธุรกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาบริหารธุรกิจ

5.ดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท จ.เจริญ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด รับรางวัล CEO THAILAND AWARDS 2021 ผู้บริหารแห่งปี สาขา ผู้บริหารธุรกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาบริหารธุรกิจ

6.คุณ สุขสมเกียรติ เสือกลิ่นศักดิ์ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท สุขสมเกียรติขนส่ง 2004 จำกัดรับรางวัล CEO THAILAND AWARDS 2021 ผู้บริหารแห่งปี สาขา ผู้บริหารธุรกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาบริหารธุรกิจ

7.คุณธิติพงศ์ ลิ้มเลิศฤทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท สกุลช่างทรานสปอร์ต จำกัด งานประทานรางวัลธรรมาภิบาลสิงห์ทอง 2564 สาขา ผู้บริหาร และนักพัฒนาองค์กรดีเด่น

8.คุณปาน สิงห์คำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส เอ็ม เอส จำกัด รับรางวัล โครงการ Vote Awards งานประกาศรางวัลแห่งความสำเร็จ นักธุรกิจยอดเยี่ยมระดับอาเซียน ประจำปี 2564 🏆Asean Biz Awards 2021🏆

 


คุณปาน สิงห์คำ กรรมการผู้จัดการบริษัท รักษาความปลอดภัย เอส เอ็ม เอส จำกัด รับรางวัล โครงการ Vote Awards งานประกาศรางวัลแห่งความสำเร็จ นักธุรกิจยอดเยี่ยมระดับอาเซียน ประจำปี 2564 🏆Asean Biz Awards 2021🏆

นาย ไชยวัฒน์ จวงทอง ตำแหน่ง อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี สาขา บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติดีเด่นงานประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน คนดีเด่นแห่งปี เพชรสุบรรณ ประจำปี 2564

คุณวิทยา ปานพรหม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการต้น อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักงาน ป.ป.ช. และ สภากรุงเทพมหานคร งานประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน คนดีเด่นแห่งปี เพชรสุบรรณ ประจำปี 2564 สาขา บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติดีเด่น

ดร.สิทธิ์โชค เกตุจินดา RD ที่ปรึกษา ด้านอาหาร บริษัท นิเคโอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้คิดค้น หมูสามชั้นวีแกนที่มีส่วนผสม จากโปรตีน ถั่วดาวอินคา เพชรสุบรรณ สาขา บุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาบริหารธุรกิจดีเด่น

ดร.พระมหาขวัญชัย อคฺคชโย (นาคยุติ) เจ้าอาวาสวัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก)สังกัดวัดคีรีวงก์ 50 ม 9 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร

พระฐาปนาพงศ์ ฐานิสสฺโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดเด่นเหม้า ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน งานประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน คนดีเด่นแห่งปี เพชรสุบรรณ ประจำปี 2564 สาขา บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น  งานประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบของแผ่นดินคนดีเด่นแห่งปี เพชรสุบรรณ ประจำปี 2564 สาขา บุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติดีเด่น

นายวิชัย​ สุปิงคลัด ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ งานประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน
คนดีเด่นแห่งปี เพชรสุบรรณ ประจำปี 2564 สาขา บุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น

คุณ ณัฏฐ์ธา พงษ์วิทยานุกฤตตำแหน่ง รองประธานบริหาร สถานีโทรทัศน์ สื่อสังคม บรอดแคสติ้ง จำกัด งานประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน คนดีเด่นแห่งปี เพชรสุบรรณ ประจำปี 2564 สาขา บุคคลผู้เป็นตัวอย่างดีเด่นด้านวิทยุและโทรทัศน์

คุณ สมร พรหมทอง ประธานกองทุนหมู่บ้านหน้าทับ หมู่ 1 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร งานประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน
คนดีเด่นแห่งปี เพชรสุบรรณ ประจำปี 2564 สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น

คุณธิติพงศ์ ลิ้มเลิศฤทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท สกุลช่างทรานสปอร์ต จำกัดงานประทานรางวัลธรรมาภิบาลสิงห์ทอง 2564
สาขา ผู้บริหาร และนักพัฒนาองค์กรดีเด่น

พระครูอุปถัมภ์สังฆกิจ รองเจ้าคณะอำเภอลี้ รองเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัด ลำพูน งานประทานรางวัลธรรมาภิบาลสิงห์ทอง 2564 สาขา ผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่น

นาย นพกร เกตุนุ้ย ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จันทบุรีงานประทานรางวัลธรรมาภิบาลสิงห์ทอง 2564 สาขา ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการเชิดชูเกียรติคุณและขอขอบพระคุณทุกๆฝ่ายที่ได้ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมให้สำเร็จผลได้ในอันที่จะร่วมกันเสริมสร้างสังคม และเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและประเทศ ขอให้ทุกๆท่านรักษาเกียรติภูมิแห่งเกียรติยศนี้ให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

Related posts