“ โง่, จน ,เจ็บ ” คือสามปัญหาหลัก ที่ ยังเป็น”โจทย์”สำคัญสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทุกรัฐบาลที่ผ่านมา ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้

รายงานพิเศษ  “ โง่, จน ,เจ็บ ” คือสามปัญหาหลัก ที่ ยังเป็น”โจทย์”สำคัญสำหรับจังหวัดชายแดนภ…

Read More

“นิพนธ์” ทนเห็น หาดใหญ่ เป็นเมืองร้างไม่ได้ จับมือ นักธุรกิจรุ่นใหม่ เพื่อหาทางออก

รายงานพิเศษ  “นิพนธ์” ทนเห็น หาดใหญ่ เป็นเมืองร้างไม่ได้ จับมือ นักธุรกิจรุ่นใหม่ เพื่อหาท…

Read More

(รายงานพิเศษ)เมื่อ โอรังอัสรี ชนเผ่าดั้งเดิมในพื้นที่ ไดรับสิทธิเข้าถึงสวัสดิการรัฐ ตามนโยบาย เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ของ ศอ.บต.

(รายงานพิเศษ)เมื่อ โอรังอัสรี ชนเผ่าดั้งเดิมในพื้นที่ ไดรับสิทธิเข้าถึงสวัสดิการรัฐ ตามนโย…

Read More

( รายงานพิเศษ ) ศอ.บต.และ เอกชนผู้ลงทุน ยังต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในการเกิดขึ้นของ”เมืองต้นแบบที่ 4”

( รายงานพิเศษ ) ศอ.บต.และ เอกชนผู้ลงทุน ยังต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในการ…

Read More

( รายงานพิเศษ )สถาบันการศึกษาสงขลากับ”เมืองต้นแบบที่ 4”จะนะ อยู่ที่ ผู้บริหารจะแปร”วิกฤติ”เป็น”โอกาส” ได้อย่างไร

( รายงานพิเศษ )สถาบันการศึกษาสงขลากับ”เมืองต้นแบบที่ 4”จะนะ อยู่ที่ ผู้บริหารจะแปร”วิกฤติ”…

Read More