อยุธยา – ร่วมแจกจ่าย ข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องดื่ม จำนวน 200 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

อยุธยา – ร่วมแจกจ่าย ข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องดื่ม จำนวน 200 ชุด ให้แก่ประชาชนที่…

Read More

พัทลุง-ศูนย์เรียนรู้นาโปแก สถานที่ท้องเที่ยวแบบธรรมชาติจังหวัดพัทลุง เตรียมเปิดตัว หลังมีการผ่อนปรน ในวันที่ 23 พ.ค.63 นี้

พัทลุง-ศูนย์เรียนรู้นาโปแก สถานที่ท้องเที่ยวแบบธรรมชาติจังหวัดพัทลุง เตรียมเปิดตัว หลังมีก…

Read More

อุบลราชธานี-ภาครัฐและภาคเอกชน นำอาหาร ข้าวสาร อาหารแห้ง เติมให้ตู้ปันสุข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

อุบลราชธานี-ภาครัฐและภาคเอกชน นำอาหาร ข้าวสาร อาหารแห้ง เติมให้ตู้ปันสุข เพื่อบรรเทาความเด…

Read More

พังงา-มาแล้ว!!อำเภอคุระบุรีตั้งตู้ปันสุข แบ่งปันน้ำใจ เพิ่มช่องทางร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาเติมสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ประสบภัยโควิด-19

พังงา-มาแล้ว!!อำเภอคุระบุรีตั้งตู้ปันสุข แบ่งปันน้ำใจ เพิ่มช่องทางร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาเติ…

Read More