นักเรียน รร.ขนาดเล็ก ใน จ.สิงห์บุรี เรียนรู้จาก “ครูตู้” อย่างคุ้นเคย

นักเรียน รร.ขนาดเล็ก ใน จ.สิงห์บุรี เรียนรู้จาก “ครูตู้” อย่างคุ้นเคย วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤ…

Read More

นราธิวาส-ผู้อำนวยการสำนักงานภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

นราธิวาส-ผู้อำนวยการสำนักงานภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยง…

Read More

นราธิวาส-เยาวชนชายแดนใต้อาสานำข้าวสาร 4 ตัน จาก “ทวี สอดส่อง” กระจายทั่ว 3 จังหวัดใต้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและจ่ายซะกาต

นราธิวาส-เยาวชนชายแดนใต้อาสานำข้าวสาร 4 ตัน จาก “ทวี สอดส่อง” กระจายทั่ว 3 จังหวัดใต้ ช่วย…

Read More

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส ประชุมการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์)

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส ประชุมการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ย้ำให้ป…

Read More