พังงา-ไม่ทิ้งกัน!!พมจ.พังงาร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบนมผงให้เด็กชาวมอแกนที่ได้รับผลกระทบจากพิษไวรัสโควิด -19

พังงา-ไม่ทิ้งกัน!!พมจ.พังงาร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบนมผงให้เด็กชาวมอแกนที่ได้รับผลกระท…

Read More

ตู้ปันสุขกองทัพอากาศ “น้อง Give & Take สุขใจ ให้และรับ” ติดตั้งเทคโนโลยีจดจำใบหน้าบุคคลสำหรับปลดล็อกตู้อัตโนมัติ

ตู้ปันสุขกองทัพอากาศ “น้อง Give & Take สุขใจ ให้และรับ” ติดตั้งเทคโนโลยีจด…

Read More

ไม่เลิกตังเกเวียดนามรุกล้ำน่านน้ำไทยล่าสุดกองทัพเรือรวบอีก 2 ลำ ลูกเรือ 10 คน กลางอ่าวไทยตอนบน

ไม่เลิกตังเกเวียดนามรุกล้ำน่านน้ำไทยล่าสุดกองทัพเรือรวบอีก 2 ลำ ลูกเรือ 10 คน กลางอ่าวไทยต…

Read More