อยุธยา – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ

อยุธยา – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบทุนพระ…

Read More

สระบุรี-มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการและผู้พิการที่ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สระบุรี-มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการและผู้พิการที่ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด…

Read More

คณะทำงานฯ รมช.มหาดไทยมท.2ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาชุมชน รามคำแหง 53 น้ำไหลอ่อนวอนประปาช่วยแก้ด่วน

“คณะทำงานฯ รมช.มหาดไทยมท.2ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาชุมชน รามคำแหง 53 น้ำไหลอ่อนวอนประปาช่ว…

Read More