กระบี่-นักท่องเที่ยวแห่ฟชม “ควนแลเล บ้านท่ามะพร้าว” อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ขึ้นเขา ชมวิว360 องศา

กระบี่-นักท่องเที่ยวแห่ฟชม “ควนแลเล บ้านท่ามะพร้าว” อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ขึ้นเขา ชมวิว360 อ…

Read More

เชียงใหม่- ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของศูนย์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)

เชียงใหม่- ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของศูนย์สอบคัดเลือกบุคคลเข…

Read More

เชียงใหม่- เปิดมิติใหม่นวัตกรรมอาหาร โปรตีนแห่งอนาคต วัตถุดิบใหม่ในการผลิตอาหารยุคปัจจุบัน

เชียงใหม่- เปิดมิติใหม่นวัตกรรมอาหาร โปรตีนแห่งอนาคต วัตถุดิบใหม่ในการผลิตอาหารยุคปัจจุบัน…

Read More

ตู้ ” พระทำ นำสุข ” วัดยานนาวา มอบเครื่องบริโภคแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ประสบความลำบาก โรงทานตามพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ตู้ ” พระทำ นำสุข ” วัดยานนาวา มอบเครื่องบริโภคแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผ…

Read More

ชลบุรี-มอบนวัตกรรมหุ่นยนต์แบ่งปันช่วยเหลือทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระนางสิริกิติ์ ฯ

ชลบุรี-มอบนวัตกรรมหุ่นยนต์แบ่งปันช่วยเหลือทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระนางสิริกิติ์ ฯ ที่ห้องปร…

Read More