สส.มุกดาหาร ร่วม กรอ.จังหวัด ปักหมุดคำป่าหลายเป็นที่สร้างสนามบินมุกดาหาร

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #สส.มุกดาหาร ร่วม กรอ.จังหวัด ปักหมุดคำป่าหลายเป็นที่สร้างสนามบินมุกดาหา…

Read More

แม่ฮ่องสอน-โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 จูงมือผู้ปกครองฝ่าวิกฤตโควิด-19 ลดภาระผู้ปกครอง พร้อมเปิดเรียนไปด้วยกัน

แม่ฮ่องสอน-โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 จูงมือผู้ปกครองฝ่าวิกฤตโควิด-19 ลดภาระผู้ปกครอง พ…

Read More

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” เพื่อลดรายจ่าย ส่งผลดีต่อสุขภาพ และช่วยสร้างรายได้

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก…

Read More

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เค…

Read More