ขอนแก่น-สายการบินไทยเวียตเจ็ท เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สุวรรณภูมิ-ขอนแก่น

ขอนแก่น-สายการบินไทยเวียตเจ็ท เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สุวรรณภูมิ-ขอนแก่น   วันที่ ๓๐ กรก…

Read More

ลำพูน – บ. ทรัพย์ปัญญาคอลซัลแตนท์ จก. จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์(ลำพูน) ส่วนขยาย

ลำพูน – บ. ทรัพย์ปัญญาคอลซัลแตนท์ จก. จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน …

Read More

ปทุมธานี-พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ รับตราสัญลักษณ์ SHA สัญลักษณ์ของความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว

ปทุมธานี-พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ รับตราสัญลักษณ์ SHA สัญลักษณ์ของความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อ…

Read More

คณะทำงานฯ มท.2 ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกําจัดยุงลายป้องภัยกันแพร่โรคระบาดไข้เลือดออก

คณะทำงานฯ มท.2 ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกําจัดยุงลายป้องภัยกันแพร่โรคระบาดไข้เลือดออก เมื่อวันท…

Read More

แถลงข่าวรวมพลคนหัวใจเสือเพื่อสุขภาพสู้โควิด TOUR OF KORAT 2020 ใจเกินร้อย ครั้งที่ 7 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2563

แถลงข่าวรวมพลคนหัวใจเสือเพื่อสุขภาพสู้โควิด TOUR OF KORAT 2020 ใจเกินร้อย ครั้งที่ 7 จักรย…

Read More