ตลาดสด​เห่า​ดง​ซิตี้​แห่งแรกและแห่งเดียวที่ยังคงมาตรการเข้มข้นสนองนโยบายรัฐบาลห้ามลูกค้าสัมผัสอาหารโดยตรงตั้งฉากกั้นทุกร้านพร้อมถุงมือ​เจลล้างมือบริการลูกค้า ทุกร้าน (ชมคลิป)

ชลบุรี-ตลาดสด​เห่า​ดง​ซิตี้​แห่งแรกและแห่งเดียวที่ยังคงมาตรการเข้มข้นสนองนโยบายรัฐบาลห้ามล…

Read More

รมต.เกษตรฯ แจงนโยบายสำคัญปี 65 ต่อสำนักงบประมาณ มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และนำภาคเกษตรสู่ความยั่งยืน

รมต.เกษตรฯ แจงนโยบายสำคัญปี 65 ต่อสำนักงบประมาณ มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และนำภาคเกษตร…

Read More

ปัตตานี-ยังไม่พ้นวิกฤติ หลายพื้นที่ยังคงน้ำท่วม สั่งปิดโรงเรียนในเขตเทศบาลทั้งหมด ในขณะที่ คน ปัตตานี ยะลา เรียกร้องให้ เขื่อนบางลาง รับผิดชอบความเสียหาย

ปัตตานี-ยังไม่พ้นวิกฤติ หลายพื้นที่ยังคงน้ำท่วม สั่งปิดโรงเรียนในเขตเทศบาลทั้งหมด ในขณะที่…

Read More

ระยอง-เทศบาลเมืองมาบตาพุด เตรียมทุ่มงบประมาณ 100 ล้านบาทสั่งซื้อวัคซีนโควิด 19 เพื่อประชาชนชาวมาบตาพุด

ระยอง-เทศบาลเมืองมาบตาพุด เตรียมทุ่มงบประมาณ 100 ล้านบาทสั่งซื้อวัคซีนโควิด 19 เพื่อประชาช…

Read More

คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) ลงเยี่ยมผู้เปราะบางทางสังคม และผู้สูงอายุลดความทุกข์ เพิ่มความสุขชาวชุมชนสุขทรัพย์

คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) ลงเยี่ยมผู้เปราะบางทางสังคม และผู้สูงอายุลด…

Read More