อยุธยา – “อยุธยาซิตี้พาร์ค ยกระดับมาตรการเชิงรุกด้านสุขอนามัย กระตุ้นผู้ประกอบการร้านค้าคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นผู้มาใช้บริการที่ศูนย์การค้าฯ”

อยุธยา – “อยุธยาซิตี้พาร์ค ยกระดับมาตรการเชิงรุกด้านสุขอนามัย กระตุ้นผู้ประกอบการร้า…

Read More

เพชรบุรี- ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 จัดกำลังพลจิตอาสาและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ออกช่วยเหลือ แจกจ่ายน้ำให้กับราษฎรที่ประสบภัย

เพชรบุรี- ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 จัดกำลังพลจิตอาสาและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อ…

Read More

คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) พร้อมคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้เปราะบาง ทางสังคมชุมชนหมู่บ้านสังสิทธิ์

คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) พร้อมคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้เปราะบาง ทาง…

Read More

ตชด.21 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตชด.21 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส…

Read More