นายก อบจ.ลำพูนแถลงนโนบายต่อสภาฯ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4

นายก อบจ.ลำพูนแถลงนโนบายต่อสภาฯ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ 2540 แก้ไขเพิ…

Read More

ประจวบคีรีขันธ์-ผบก.ตำรวจประจวบฯสั่งรวบ 19 เซียนไก่ปราณบุรีลอบเล่นการพนันในป่าละเมาะ

ประจวบคีรีขันธ์-ผบก.ตำรวจประจวบฯสั่งรวบ 19 เซียนไก่ปราณบุรีลอบเล่นการพนันในป่าละเมาะ วันที…

Read More

นราธิวาส-ฝ่ายความมั่นคง บูรณาการร่วมฝ่ายปกครองในพื้นที่ตามแนวชายแดน จ.นราธิวาส ตรวจเข้มสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายป้องกัน COVID – 19

นราธิวาส-ฝ่ายความมั่นคง บูรณาการร่วมฝ่ายปกครองในพื้นที่ตามแนวชายแดน จ.นราธิวาส ตรวจเข้มสกั…

Read More

ปทุมธานี-วัดบางเตยกลาง ตำบลบางเตยอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีทำบุญ ครบรอบ 1 ปี การสร้างไอ้ไข่ แห่งวัดบางเตยกลาง มีประชาชนร่วมทำบุญมากมาย

ปทุมธานี-วัดบางเตยกลาง ตำบลบางเตยอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีทำบุญ ครบรอบ 1 ปี การส…

Read More