เลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ หารือข้อราชการด้านบริหารจัดการการศึกษาในพื้นที่ จชต.

เลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ หารือข้อราชการด้านบริหารจัดการการศึ…

Read More

กาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการทูบีนัมเบอร์วัน (ชมคลิป)

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำพิธีลงนามความร่วมมือ พร้อมดึงทุกภา…

Read More