“สว.ตม.นครศรีธรรมราช จัดทีม ตม.หญิงพร้อมรถตรวจการณ์อัจฉริยะ ออกประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID 19

“สว.ตม.นครศรีธรรมราช จัดทีม ตม.หญิงพร้อมรถตรวจการณ์อัจฉริยะ ออกประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือป…

Read More

ลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์เต็มลำ เฮลิคอปเตอร์ เพื่อนำไปส่งต่อ สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคของทางจังหวัด

ลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์เต็มลำ เฮลิคอปเตอร์ เพื่อนำไปส่งต่อ สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันแล…

Read More

พัทลุง-สถานีตำรวจภูธรอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ห่วงใยพี่น้องประชาชน นำรถออกประกาศให้ประชาชนได้รับทราบวิธีการป้องกัน โรคระบาด โควิด 19

พัทลุง-สถานีตำรวจภูธรอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ห่วงใยพี่น้องประชาชน นำรถออกประกาศให้ประชาชน…

Read More

ขอนแก่น-กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมพิธีเปิด โรงพยาบาลสนามขอนแก่น 2 (พุทธมณฑลอีสาน) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่

ขอนแก่น-กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมพิธีเปิด โรงพยาบาลสนามขอนแก่น 2 (พุทธมณฑลอีสาน) เพื่อเป็น…

Read More

ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยา กรณีผู้เสียชีวิต 3 ราย จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี อย่างต่อเนื่อง

ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยา กรณีผู้เสียชีวิต 3 ราย จากเหตุกา…

Read More