ลำปาง # รพ.ค่ายฯ นำทีมเวชกรรมป้องกันรพ.ค่ายฯ เดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในช่วงฤดูฝน

ลำปาง # รพ.ค่ายฯ นำทีมเวชกรรมป้องกันรพ.ค่ายฯ เดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในช่วงฤดูฝน

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำทีมเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ที่จะเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย ไข้สมองอักเสบ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับกำลังพลและครอบครัว ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตัดวงจรการเจริญเติบโตของยุงลาย และขอให้หมั่นสำรวจเก็บบ้าน เก็บขยะ จัดการสิ่งแวดล้อมมิให้มีแหล่งน้ำขัง  โดยมีการเดินรณรงค์บริเวณชุมชนบ้านพักกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 32 (เขต 1) ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
สำหรับโรคไข้เลือดออก เป็นที่ทราบกันดีว่ามีสาเหตุมาจากยุงลายที่ไปกัดกินเลือดคน ซึ่งร้อยละ 95 เป็นยุงลายที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนและร้อยละ 5 อาศัยอยู่ตามบริเวณสวน โดยยุงตัวเมียมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 45 วัน ทางโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้ ความรู้ ความเข้าใจ และขอความร่วมมือจากกำลังพลและครอบครัวรวมไปถึงประชาชนทั่วไปให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อลดปริมาณยุงให้น้อยที่สุด ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูกาลที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมากที่สุด จึงต้องหมั่นดูว่ามีลูกน้ำยุงลายหรือไม่ หากพบว่ามีแม้แค่ตัวเดียว ก็ให้ตักทิ้งไป หรือใช้น้ำให้หมดไป และถ่ายน้ำทิ้ง จะเป็นวิธีกำจัดยุงลายที่ดีที่สุด 
ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน

Related posts