เชียงใหม่ # มทบ.33 มอบนโยบายการฝึก ประจำปี 2563 ให้ ศฝ.นศท.มทบ.33

เชียงใหม่ # มทบ.33 มอบนโยบายการฝึก ประจำปี 2563 ให้ ศฝ.นศท.มทบ.33
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการฝึกประจำปี 2563  โดยได้มีการมอบโล่รางวัลชนะเลิศ ตามโครงการ “ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา2562” ให้กับ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ,สมาคมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ได้มอบเครื่องช่วยฝึก ปืนไม้ จำนวน 370 กระบอกให้กับ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 โดยมี พันเอก วิชา ภู่ทอง ผู้บังคับการศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้รับมอบ มีผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม จำนวน 50 สถานศึกษา 60 คน และผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบ Zoom จำนวน 94 สถานศึกษาณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่33
ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts