นราธิวาส-เทศบาลเมืองนราธิวาสตั้งการ์ดเข้ม ทำความสะอาดล้างตลาดสดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นราธิวาส-เทศบาลเมืองนราธิวาสตั้งการ์ดเข้ม ทำความสะอาดล้างตลาดสดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของการระบาดระลอกใหม่ หลังจาก 5 วันที่ผ่านมายังคงพบผู้ติดเชื้อที่จังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่อง

 


วันนี้ (7 เม.ย 64)สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการทำความสะอาด ฉีดล้าง และทำความสะอาดล้างพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส ประกอบด้วย ตลาดสดบางนาค ตลาดสดบาเละฮีเล ตลาดสดหัวลำโพง และตลาดสดคลองช้าง ทั้งนี้เพื่อทำความสะอาดและสร้างความมั่นใจป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อของโรคโควิด-19

โดยทำการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามพื้นผิวถนนบริเวณพื้นที่ภายในตลาด  แผงขายของ ออกฉีดล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตามมาตรการและเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนในการใช้ชีวิตประจำวันว่าปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆ เมื่อมาใช้บริการสถานที่อีก ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดกันอยู่ในขณะนี้ เพราะบริเวณดังกล่าวมีประชาชนมาใช้บริการจับจ่ายซื้อของกินกันเป็นจำนวนมาก

นอกจากนั้นยังได้ปฏิบัติตามมาตรการตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แก่ การกำหนดทางเข้า–ออก เพื่อคัดกรองคนเข้าตลาด โดยได้เปิดให้เข้าได้จำนวน 2 ช่องทาง และวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าตลาด จัดจุดล้างมือด้วยเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ เฝ้าระวังคัดกรองไม่อนุญาตให้ลูกค้าและผู้มาใช้บริการที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส เข้าใช้บริการภายในตลาดรักษาระยะห่างระหว่างกันเพื่อลดความแออัด และให้ผู้ประกอบการทำความสะอาดแผงและร้านค้า อุปกรณ์ของใช้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส

Related posts